42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උලලේ පළමු දිනය

334
0

42වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මලල ක්‍රීඩා තරග ඉසව් අද උදෑසනින්ම ආරම්භවුනා

අද දුරෙයිඅප්පා ක්‍රීඩාංගනයේ ක්‍රියාත්මකවුණු පළමු තරග ඉසව්ව වුනේ මීටර් 10 000 පිරිමි තරග ඉසව්ව.

එම ඉසව්වේ  පදක්කම දිනා ගන්නට මධ්‍යම පළාතේ ඩී එල් සමරජීව සමත්වුනා.

ඒ විනාඩි 31යි තත්ත්පර 28යි දශම 2කින් ඉසව්ව අවසන් කරමින්.

සමරජීව මෙම ඉසව්ව ජයගත් හයවන අවස්තාව මෙයයි.

රිදී පදක්කම සබරගමුව පළාතේ ඒ පී මධුරංග ක්‍රීඩකයා විසින් දිනා ගත්තා.

ඌව පළාතේ ආර් එස් කුමාර ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කීවා

 

අනතුරුව පැවති  කාන්තා මීටර් 5000 තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ සබරගමුව පළාතේ නිලානි රත්නායක.

ඇයට ඉසව්ව අවසන් කරන්නට විනාඩි 17යි තත්ත්පර 07යි දශම 6ක කාලයක් ගත වුනා.

රිදී පදක්කම සබරගමුව පළාතේම එන් එල් ආරියදාස ක්‍රීඩිකාව විසිනුත් ලෝකඩ පදක්කම ඌව පළාතේ එස් ඒ ලමාහේවා විසිනුත් දිනා ගත්තා.

 

කාන්තා රිටි පැනීමේ ඉසව්වෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි කරන්නට උතුරු පළාතේ අනීතා ජේගතේශ්වරන් සමත්වුනා.

ඒ මීටර් 3.41ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්

රිදී පදක්කම උතුරු මැද පළාතේ ඒ එච් දිල්රුක්ෂි විසිනුත් ලෝකඩ පදක්කම උතුරු පළාතේ ජේ සුගිර්තා විසිනුත් දිනා ගත්තා

 

මීට අමතරව අද පැවති කාන්තා යගුලිය දැමීමේ ඉසව්වෙන්ද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි වුනා.

එම වාර්තාව බිහි කලේ බස්නාහිර පළාතේ තාරිකා ප්‍රනාන්දු. ඇය එහිදී මීටර් 15.25ක දක්ෂතාවක් දැක්වුවා.

දකුණු පළාතේ ප්‍රියංගිකා කුමාරි රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා. කාන්තා යගුලිය ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ බස්නාහිර පළාතේ ශාමිහා රිෂාඩ්

 

සිය අවසන් උත්සාහය සාර්ථක කරගත් දකුණු පළාතේ සිසිර කුමාර පිරිමි මිටිය විසිකිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම තම පලාතට දිනා දුන්නා. ඒ මීටර් 46.49ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

බස්නාහිර පළාතේ කේ නිලන්තට රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වුනා.

ලෝකඩ පදක්කම  බස්නාහිර පළාතේ ඩී පී අලෙන්සන්ට.

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අද පස්වරුවට අදාලව තරග ඉසව් 7ක අවසන් තරග පැවැත්වුනා. ඒ අනුව මීටර් 400 කඩුලු ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට සමත්වුනේ සබරගමුව පළාතේ ඒ අයි රත්නසේන.

ඔහුට තරගය අවසන් කරන්නට තත්ත්පර 51.2ක කාලයක් ගත වුනා.

රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ ඌව පළාතේ එස් එම් චතුරංග

නැගෙනහිර පළාතේ පී ඒ දර්ශන ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තා.

මීටර් 400 කාන්තා කඩුලු තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ පී කේ මධුශානි

ඇය ඒ සදහා තත්ත්පර 60.9ක කාලයක් ගත කළා.

රිදී පදක්කම වයඹ පළාතේම එම් ඩී වික්‍රමසිංහ විසින් දිනා ගත අතර ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ දකුණු පළාතේ ඒ එස් දුලානි

 

අද පස්වරුවේ පැවති ඉසව් වලදී බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත්තේ මීටර් 200 කාන්තා සහ පිරිමි තරග ඉසව්.

මීටර් 200 පිරිමි  තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට දකුණු පළාතේ එස් එල් වික්‍රමසිංහ සමත් වුනා. ඒ තත්ත්පර 21.8ක කාලයක් වාර්තා කරමින්.

එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ නැගෙනහිර පළාතේ ආර් එම් රාජස්කාන්. සබරගමුව පළාතේ පී එල් මිනිමුතු ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තා.

 

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 200 කාන්තා තරග ඉසව්ව ජය ගන්නට සමත් වුනේ බස්නාහිර පළාතේ ශාමිලා ජයතිලක. ඇයට අසව්ව අවසන් කරන්නට තත්ත්පර 24.8ක කාලයක් ගතවුනා.

රිදී පදක්ක්පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ එච් එන් හේරත්. ලෝකඩ පදක්කම ඌව පළාතේ එස් එල් විදානදුරුගේට හිමි වුනා.

පිරිමි කවපෙත්ත විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට නැගෙනහිර පළාතේ ටී එම් ආෂික් සමත් වුනා.

ඔහු එහිදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර් 42.34ක්. දකුණු පළාතේ එම් එස් නිරෝෂන  රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා.

ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේද දකුණු පළාතේම ජී ඩී චතුරංග

කාන්තා තුන් පිම්ම ඉසව්වේ රන් පදක්කම තම පලාතට දිනා දෙන්නට බස්නාහිර පළාතේ දිල්රුක්ෂි මොහොට්ටාල සමත්වුනා.

ඒ මීටර් 12.56ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

රිදී පදක්කම සබරගමුව පළාතේ එච් ඩී විරසේකරට හිමිවුණා.

වයඹ පළාතේ ඒ ටී ලක්ෂානි ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කිවා.

නොකඩවා හත්වන වතාවටත් ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ උස පැනීමේ රන් පදක්කම තමන් සන්තකයේම තබාගන්නට දකුණු පළාතේ මංජුල කුමාර සමත්වුනා.

ඒ මීටර් 2.16ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

එම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දකුණු පළාතේම අයි යූ කුමාර විසින් දිනා ගත්තා.

ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ ඒ කේ පතිරණ සමත් වුනා.

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අද පස්වරුවට අදාලව තරග ඉසව් 7ක අවසන් තරග පැවැත්වුනා.

ඒ අනුව මීටර් 400 කඩුලු ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට සමත්වුනේ සබරගමුව පළාතේ ඒ අයි රත්නසේන.  ඔහුට තරගය අවසන් කරන්නට තත්ත්පර 51.2ක කාලයක් ගත වුනා.

රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ ඌව පළාතේ එස් එම් චතුරංග. නැගෙනහිර පළාතේ පී ඒ දර්ශන ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තා.

මීටර් 400 කාන්තා කඩුලු තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ පී කේ මධුශානි.

ඇය ඒ සදහා තත්ත්පර 60.9ක කාලයක් ගත කළා.

රිදී පදක්කම වයඹ පළාතේම එම් ඩී වික්‍රමසිංහ විසින් දිනා ගත අතර ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ දකුණු පළාතේ ඒ එස් දුලානි.

අද පස්වරුවේ පැවති ඉසව් වලදී බොහෝ දෙනාගේ අවධානය දිනා ගත්තේ මීටර් 200 කාන්තා සහ පිරිමි තරග ඉසව්.

මීටර් 200 පිරිමි  තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට දකුණු පළාතේ එස් එල් වික්‍රමසිංහ සමත් වුනා. ඒ තත්ත්පර 21.8ක කාලයක් වාර්තා කරමින්.

එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ නැගෙනහිර පළාතේ ආර් එම් රාජස්කාන්. සබරගමුව පළාතේ පී එල් මිනිමුතු ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තා.

ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 200 කාන්තා තරග ඉසව්ව ජය ගන්නට සමත් වුනේ බස්නාහිර පළාතේ ශාමිලා ජයතිලක. ඇයට අසව්ව අවසන් කරන්නට තත්ත්පර 24.8ක කාලයක් ගතවුනා.

රිදී පදක්ක්පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ එච් එන් හේරත්. ලෝකඩ පදක්කම ඌව පළාතේ එස් එල් විදානදුරුගේට හිමි වුනා.

පිරිමි කවපෙත්ත විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට නැගෙනහිර පළාතේ ටී එම් ආෂික් සමත් වුනා. ඔහු එහිදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර් 42.34ක්

දකුණු පළාතේ එම් එස් නිරෝෂන  රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා. ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේද දකුණු පළාතේම ජී ඩී චතුරංග

කාන්තා තුන් පිම්ම ඉසව්වේ රන් පදක්කම තම පලාතට දිනා දෙන්නට බස්නාහිර පළාතේ දිල්රුක්ෂි මොහොට්ටාල සමත්වුනා. ඒ මීටර් 12.56ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

රිදී පදක්කම සබරගමුව පළාතේ එච් ඩී විරසේකරට හිමිවුණා. වයඹ පළාතේ ඒ ටී ලක්ෂානි ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කිවා.

නොකඩවා හත්වන වතාවටත් ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ උස පැනීමේ රන් පදක්කම තමන් සන්තකයේම තබාගන්නට දකුණු පළාතේ මංජුල කුමාර සමත්වුනා. ඒ මීටර් 2.16ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

එම ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දකුණු පළාතේම අයි යූ කුමාර විසින් දිනා ගත්තා. ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ ඒ කේ පතිරණ සමත් වුනා.

SHARE