ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ දෙවන දිනයේ උදෑසන නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 2ක්

313
0
42වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ අද උදෑසන පැවති තරග වලදී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් බිහි වුනා.
පළමු ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව බිහිවුනේ මීටර් 800 කාන්තා තරග ඉසව්වෙන්. එහිදී වසර 24ක් පැරණි මීටර් 800 කාන්තා තරග ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව අභිබවා යන්නට දකුණු පළාතේ එල් ඒ නිමාලි සමත්වුනා. ඒ විනාඩි 2යි තත්ත්පර 03යි දශම 5ක කාලයක් වාර්තා කරමින්. මීට පෙර එම වාර්තාවට හිමිකම් කීවේ ධම්මිකා මැණිකේ
ධම්මිකා 1992 වසරේදී එම වාර්තාව බිහි කළා.
එම ඉසව්වේම අද රිදී පදක්කම දිනාගත් දකුණු පළාතේ ගයන්තිකා අබේරත්න ක්‍රීඩිකාවද පැරණි වාර්තාව අභිබවා යන්නට සමත්වුනා. මීටර් 800 කාන්තා තරග ඉසව්වේ ලෝකඩ පදක්කම දකුණු පළාතේම ඒ ඩී සඳකාන්ති විසින් දිනා ගත්තා.
අනතුරුව පිරිමි රිටි පැනීමේ තරග ඉසව්වෙන්ද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි වුනා. එම වාර්තාවට හිමිකම් කිවේ බස්නාහිර පළාතේ ඉෂාර සඳරුවන්. දෙවන අවස්ථාවේදී තමාගේම වාර්තාව ඉක්මවා ගිය ඉෂාර අද පිරිමි රිටි පැනීමේ වාර්තාව මීටර් 5.10ක් දක්වා ඉහල දැමුවා.
මිට පෙර මෙම ඉසව්වේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව ලෙස සටහන්ව තිබුනේ මීටර් 5ක්.
වයඹ පළාතේ කේ කේ බාලසුරිය රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා. ලෝකඩ පදක්කම දිනාගත්තේ උතුරු පළාතේ කේ. කනතීපන්.
අද උදෑසන පැවති පිරිමි යගුලිය දැමීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගන්නට වයඹ පළාතේ සමිත ජයවර්දන සමත් වුනා. ඒ මීටර් 14.69ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්. නැගෙනහිර පළාතේ ටී එම් ආසික් රිදී පදක්කමට හිමිකම් කිවා. බී සී ෆර්ඩිනැන්ඩස් ලෝකඩ පදක්කම බස්නාහිර පලාතට දිනා දුන්නා.
42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 800 පිරිමි තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම තමන් සතු කරගන්නට ඌව පළාතේ ඉඳුනිල් හේරත් සමත් වුනා. ඒ විනාඩි 1යි තත්ත්පර 51යි දශම 9ක කාලයක් වාර්තා කරමින්. රිදී පදක්කම බස්නාහිර පළාතේ ඒ ඩී කුමාර හිමිකර ගත්තා. ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ ඌව පළාතේ කුපුන් කුෂාන්ත්
මීටර් 5.99ක දක්ෂතාවක් දැක්වූ බස්නාහිර පළාතේ සාරංගි සිල්වා කාන්තා දුර පැනීමේ තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගත්තා. එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දකුණු පළාතේ ඒ ඩී ධනංජනී දිනා ගත අතර ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ බස්නාහිර පළාතේ ඒ යූ කුමාරි.
කාන්තා කවපෙත්ත විසි කිරීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම තම පලාතට දිනා දෙන්නට ඌව පළාතේ ඒ ඒ මදුවන්ති සමත් වුනා. ඒ මීටර් 38.20ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.
එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම මදුරංගි පෙරේරා දිනා ගත් අතර ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ උතුරු මැද පළාතේ වී වී ලක්මාලි.
dsc_9451 dsc_9427 dsc_9405 dsc_9380
SHARE