42 ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළලේ දෙවන දිනය

217
0
ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ තරග පැවති දෙවන දිනයේ පස්වරුවේ අවසන් තරග 4ක් ක්‍රියාත්මක වුනා. එන් ඩී ලේකම්ගේ දකුණු පලාතට තවත් රන් පදක්කමක් දිනා දුන්නේ කාන්තා  විසිකිරීමේ ඉසව්ව ජය ගනිමින්. ලේකම්ගේ එහිදී දැක්වූ දක්ෂතාව මීටර් 52.01ක්. රිදී පදක්කම දිනා ගන්නට දකුණු පළාතේම කේ ලක්මාලි සමත් වුනා. ඌව පළාතේ පී එස් ක්ලැරන්ස් ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කිවා.
නැගෙනහිර පළාතේ අයි එම් මිෆ්රාන් පිරිමි දුර පැනීමේ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනාගත්තා. ඒ මීටර් 7.72ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්. රිදී පදක්කම දිනා ගත්තේ වයඹ පළාතේ කේ එම් කුමාර. බස්නාහිර පළාතේ ඩී එම් ලියනපතිරණ ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කිවා
අද පස්වරුවේ පැවති අවසන් තරග ඉසව් වුනේ මීටර් 100 x 4 සහය දිවීමේ තරග ඉසව් දෙකයි. එහි කාන්තා රන් පදක්කම දිනා ගන්නට බස්නාහිර පළාත් ක්‍රීඩිකාවන් වුනා
ඒ තත්ත්පර 48 ක කාලයක් වාර්තා කරමින්. එහි රිදී පදක්කම දකුණු පලාතට හිමි වුනා. ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගත්තේ උව පළාත් ක්‍රීඩිකාවන්.
මීටර් 100 x 4 පිරිමි රන් පදක්කම දිනා ගන්නට වයඹ පළාත් ක්‍රීඩකයින් සමත් වුනා
ඔවුන්ට  කරන්නට ගතවුණු කාලය තත්ත්පර 41.6ක්. රිදී පදක්කම දිනා ගන්නට සමත් වුනේ දකුණු පළාත් ක්‍රීඩකයින්. සබරගමුව පළාත් කණ්ඩායම ලෝකඩ පදක්කමට හිමිකම් කිවා
SHARE