බස්නාහිර පලාත් අයෝමය ශූරයා ගුවන් හමුදාවේ ජයසිංහ

369
0

බස්නාහිර පළාත් අයෝමය ශූරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ගූවන් හමුදාවේ එස්.ඩී.ඩී.ජයසිංහ සම්මාන ලැබූ අතර දෙවැනි ස්ථානය ඊ.ඩබ්ලිව්.කේ.සමීර (පවර් හවුස් ජිම් පානදුර) සහ තෙවැනි ස්ථානය අසංක නන්දන (මසල් පවර් ජිම් ගොඩගම) විසින් හිමිකර ගත්හ.

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයීය ශාලාවේ පැවැති තරගාවලියේ දී ජ්‍යෙෂ්ඨ බර පන්ති අටක් සහ එක් කනිෂ්ඨ බර පන්තියක් යටතේ තරග පැවැත්විණි. මෙහි කනිෂ්ඨ (අවුරුදු 21 න් පහළ) ශූරතාව දිනාගත්තේ ආර්.එම්.සී. ෆිට්නස් ක්ලම් හී කේ.කේ.ඩී.ප්‍රනාන්දු විසිනි.

ශ්‍රී ලංකා කායවර්ධන සම්මේලනයේ අධීක්ෂණය යටතේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රවීණයන්ගේ කායවර්ධන සංගමයේ උප සභාපති එච්.එම්.කේ.ජයසුන්දර මහතාගේ ප්‍රධාන සංවිධායකත්වයෙන් මේ ශූරතාවලිය පැවැත්විණි.

ජයග්‍රාහකයන්ට කුසලාන හා සහතිකපත් ප්‍රදානය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අජිත් මාන්නප්පෙරුම, බස්නාහිර පළාත් සභා සභාපති සුනිල් විජේරත්න, කායවර්ධන සම්මේලනයේ ආසියාතික කලාපීය විධායක නිලධාරී කේ.එස්.කපිල කුමාර, ශ්‍රී ලංකා කායවර්ධන සම්මේලනයේ ලේකම් ඩී.එන්.වීරතුංග, ව්‍යාපාරික ඔස්මන් ගූණසේකර යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

සමස්ත තරග ප්‍රතිඵල

ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය

කි.ග්‍රෑ.55 බර පන්තිය – නිලංග හේවාවසම් (පවර් ෆිටිනස් ජිම්)

කි.ග්‍රෑ.60 බර පන්තිය – ඊ.ඩබ්ලිව්.කේ.සමීර (පවර් හවුස් ජිම්)

කි.ග්‍රෑ.65 බර පන්තිය – එස්.ඩී.එස්.ජයසිංහ (ගූවන් හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.70 බර පන්තිය – කේ.ඩී.චානුක හසිත් (යුද හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.75 බර පන්තිය – කේ.එච්.චින්තක පීරිස් (එච් සී ෆිටිනස් ජිම්)

කි.ග්‍රෑ.80 බර පන්තිය – එස්.ආර්.කේ.ජයවර්ධන (නාවික හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.85 බර පන්තිය – සී.ඒ.අනුර පෙරේරා (ගූවන් හමුදාව)

කි.ග්‍රෑ.85ට වැඩි බර පන්තිය – එම්.අසංක නන්දන (මසල් පවර් ජිම්)

SHARE