ක්‍රීඩක ගිවිසුම අත්සන් කිරීමේදී ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් අමුතු කොන්දේසියක්

689
0

ශ්‍රී ලංකා වාර්ෂික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ගිවිසුමට ක්‍රීඩකයින් 100 දෙනෙකු තෝරා ගෙන ඇති බව සදහන්.

ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් තේරීම් කමිටුව හරහා තෝරාගෙන ඇති අතර අනෙක් ක්‍රීඩකයින් තෝරාගෙන ඇත්තේ අපුරු ආකාරයකටයි.

එම ක්‍රීඩකයින්ට ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පෙර අරුම පුදුම කොන්දේසියක් පනවන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිටින බලධාරීන්ගේ ක්‍රීඩා සමාජ වලට එක් වන්නේ නම් පමණක් ක්‍රීඩකයින්ට ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට අවස්තාව ලබා දීම හරහායි.

ඒ අනුව ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනෙක් අපහසුතාවට ලක්ව තිබෙනවා.

මීට පෙර ක්‍රීඩක ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පෙර එම ක්‍රීඩක ලැයිස්තුව මාධ්‍යට හෙළිදරව් කලත් මෙවර එය සගවා තබා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත්  ක්‍රීඩකයින් එකා දෙන්නා ක්‍රිකට් ආයතනයට ගෙන්වා හොර රහසේ ක්‍රීඩක ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට ක්‍රිකට් පරිපාලනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

SHARE