චීන ටෙනිස් කිරුල මරේට

254
0

චීන වීවෘත ටෙනිස් ශුරතාව දිනා ගන්නට මහා බ්‍රිත්‍යාන්‍ය යේ ඇන්ඩි මරේ සමත් වුනා.

ඒ අවසන් තරගයේදී බල්ගේරියාවේ ග්රිගොර් දිමිත්රෝව් පරාජය කරමින්.

තරගයේ ලකුණු තත්ත්වය ලකුණු 6-4ක් සහ 7-6ක් ලෙස දැක්වුනා.

මරේ මේ වසරේ දිනා ගත් පස්වන ටෙනිස් ශුරතාවද මෙයයි.

එමෙන්ම ඔහු සිය තරග දිවියේ දිනාගනු ලැබූ 40වන ටෙනිස් ශුරතාවද මෙය වනවා.

SHARE