එක ලකුණකට රුපියල් 57 000ක් ගෙවල තියෙන්නෙ තිරිමාන්නටලු

21231
0

පසුගිය වසර තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් මිලියන 57 ක් ගෙවා තිබෙන ක්‍රීඩකයෙකු එම කාලයේ ලංකාව වෙනුවෙන් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව  සැලකීමේදී එක් ලකුණකට රුපියල්  57000 වන බවට පසුගියදා ක්‍රීඩා ඇමති කළ ප්‍රකාශය ගැළපෙන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ළහිරි තිරිමාන්ට බව වාර්තා වෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ  ලහිරු තිරිමාන්න පසුගිය වසර තුළ දිගින් දිගටම අසාර්ථක වුණා.

එහෙත් ඔහුට සංචිතයේ ස්ථානයක් නිරන්තරව හිමිව තිබුණ හේතු මත මෙම මුදල ලැබී තිබෙන බව සදහන්.

මෙම තත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන ලබන වසරේ සිට දක්ෂතා දක්වන ආකාරයට මුදල් ගෙවීමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර තිබෙනවා.

SHARE