ක්ලිෆඩ් බොක්සිං තරගාවලියට 140 ක්

207
0

ශී‍්‍ර ලංකා ආධුනික බොක්සිං සංගමය සංවිධානය කරන 89 වැනි ක්ලිෆඞ් කුසලාන බොක්සිං තරගාවලිය සඳහා තරගකරුවන් 140 ක් ඉදිරිපත් වී සිටිති. මෙම තරගාවලියට ඉදිරිපත් විය හැක්කේ මේ වසරේදී පැවැති ආධුනික, අතරමැදි, ජාතික, ජාතික කනිෂ්ඨ සහ ස්ටබ්ස් පළිහ වැනි ජාතික මට්ටමේ බොක්සිං තරගාවලි වලදී ජයග‍්‍රහණ ලැබූ කී‍්‍රඩක කී‍්‍රඩිකාවන්ට පමණකි.

තරගාවලිය මේ මස 18 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා කොළඹ රාජකීය විදුහල් ගෘහස්ථ කී‍්‍රඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

ඔක්තෝබර් මස 18 වැනිදා පස්වරු 3.00 සිට මූලික වටයේ තරග පැවැත්වෙන අතර 19 වැනිදා සිට 22 වැනිදා දක්වා පස්වරු 2.00 සිට තරග පැවැත්වේ. 22 වැනිදා පස්වරු 3.00 සිට අවසන් මහ තරග පැවැත්වීමට නියමිතය.

පිරිමි සහ කාන්තා යන අංශ දෙකෙන්ම බර පංති 10 යටතේ පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලියේ පිරිමි තරග විනාඩි 3 බැගින් වන වට 3 කින් සමන්විත වන අතර කාන්තා තරග විනාඩි 2 බැගින් වන වට 4 කින් සමන්විත වේ.

තරගාවලියට සහභාගි වන කී‍්‍රඩකයන් වයස අවුරුදු 18 ත් 40 ත් අතර එනම් 1976 ජනවාරි මස 1 වැනිදාත්, 1998 දෙසැම්බර් 31 වැනිදාත් අතර උපත ලද අය විය යුතුය. කී‍්‍රඩිකාවන් අවුරුදු 19 ත් 40 ත් අතර එනම් 1976 ජනවාරි මස 1 වැනිදාත්, 1997 දෙසැම්බර් 31 වැනිදාත් අතර උපත ලද අය විය යුතුය.

තරගාවලියේ ජයග‍්‍රාහක ජයග‍්‍රාහිකාවන්ට පදක්කම් සහ සහතිකපත් පිරිනැමෙන අතර තරගාවලියේ දක්ෂතම කී‍්‍රඩකයාට සහ කී‍්‍රඩිකාවට විශේෂ කුසලාන සහ සහතිකපත් හිමිවේ.

මෙම තරගාවලියේ සියලූ තරග ජාත්‍යන්තර ආධුනික බොක්සිං සංගමය හඳුන්වාදුන් නව නීති රීති වලට අනුව පැවැත්වේ.

SHARE