වලල සහ මාරිස්ටෙලා පාසැල් ශූරතා දිනති

295
0

නව තරග වාර්තා 14ක් බිහිවෙමින් මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේදී පස් දිනක් තිස්සේ පැවැති 32 වැනි සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ සමස්ත බාලක ශූරතාව මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයත්, සමස්ත බාලිකා ශූරතාව වලල ඒ.රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයත් හිමිකර ඊයේ හිමිකර ගත්හ.

මේ තරගාවලියේ සුවිශේෂ දක්ෂතාවක් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා හෝ ක්‍රීඩිකාව වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන කුසලානය හිමිකර ගත්තේ වයස අවුරුදු 19න් පහල බාලිකා දුර පැනීම ඉසව්වේ මීටර 5.85ක් සටහන් කරමින් වසර විස්සක් පැරැණි වාර්තාව බිඳ දැමූ අම්බලන්ගොඩ ධර්මා‍ශෝක විද්‍යාලයේ කේ.කේ.රිද්මා නිෂාදි ය.

වයස අවුරුදු 19න් පහල බාලක තුන් පිම්ම ඉසව්වේදී මීටර 15.52ක් දුර පනිමින් නව තරග වාර්තාවක් බිහිකළ මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ චමල් කුමාරසිරි දක්ෂතම මලල ක්‍රීඩකයා ලෙස තේරුණු අතර දක්ෂතම මලල ක්‍රීඩිකාව වූයේ අවුරුදු 19න් පහල බාලිකා තුන් පිම්ම ඉසව්ව මීටර 12.66ක් සටහන් කරමින් ජය ගත් වෙන්නප්පුව ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ සී.එම්.හෂිනි ප්‍රබෝධා ය.

කඩුලු මතින් දිවීමේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා වූයේ අවුරුදු 19න් පහල බාලක මීටර 400 ඉසව්වේදී තත්පර 52.9ක දක්ෂතාවක් ප්‍රදර්ශනය කළ මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ එම්.උදිත චන්ද්‍රසේන ය. අවුරුදු 19න් පහල බාලිකා මීටර 400 කඩුලු පැනීම ඉසව්ව මිනිත්තු 1යි තත්පර 02කින් නිම කරමින් නව තරග වාර්තාවක් පිහිටුවීමට අමතරව මීටර 400 දුර දිවීම ඉසව්ව තත්පර 56.2කින් නිම කළ අඹගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ යමානි දුලාංජලී ක්‍රීඩිකාවය.

පැනීමේ ඉසව්වල දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ චමල් කුමාරසිරි ය. ඒ, ඔහු බාලක 19න් පහල තුන් පිම්මේදී දැක්වූ දක්ෂතාව සැළකිල්ලට ගනිමිනි. අවුරුදු 17න් පහල බාලක හෙල්ල විසිකිරීම ඉසව්වේදී මීටර 66.96ක දක්ෂතාවක් දැක්වූ ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ආර්.එම්.ඩී.අයි.රණසිංහ විසිකිරීමේ ඉසව්වල දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ලෙස නම් කෙරිනි.

මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය සමස්ත බාලක ශූරතාව දිනා ගත්තේ ලකුණු 100ක් රැස්කර ගනිමිනි. ලකුණු 87ක් ලබා ගත් කොළඹ සාන්ත බෙනඩික්ට් විදුහල සමස්ත බාලක අනුශූරයන් වූ අතර හලාවත සාන්ත මරියා විද්‍යාලය ලකුණු 46ක් ලබා ගනිමින් තෙවැනි ස්ථානයට පත්විය.

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව දිනා ගත් වලල ඒ.රත්නායක මධ්‍ය මහා විදුහල හා එහි අනුශූරියන් වූ රත්නපුර සුමනා බාලිකා විද්‍යාලය ලබා ගත් ලකුණු අතර පරතරය 86ක් විය. ශූරියෝ ලකුණු 150ක් ලබා ගනිද්දී අනුශූරියන්ට රැස්කර ගැනීමට හැකිවූයේ ලකුණු 64ක් පමණි. අඹගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය ලකුණු 58ක් ලබා ගනිමින් තෙවැනි ස්ථානයට පත්විය.

2016 සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමස්ත මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව දිනා ගත් පළාත වූයේ බස්නාහිරය. ඒ, ලකුණු 855ක් රැස්කර ගනිමිනි. මධ්‍යම පළාත ලකුණු 492ක් ලබා ගනිමින් අනුශූරතාවද, සබරගමුව පළාත ලකුණු 304ක් ලබා ගනිමින් තෙවැනි ස්ථානයද හිමිකර ගත්හ.

මෙවර ක්‍රීඩා උළෙලේ වයස අවුරුදු 15, 17, 19 හා 21න් පහල බාලක සියළු වයස් සීමාවන්හි වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් පාසලට පිරිනැමෙන ශූරතාව හිමිකර ගත්තේ ලකුණු 100ක් රැස්කර ගත් මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයයි. කොළඹ සාන්ත බෙනඩික්ට් විදුහල ලකුණු 93ක් ලබා ගනිමින් අනුශූරයන් වූ අතර ලකුණු 74ක් ලබා ගනිමින් වලල ඒ.රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය තෙවැනි ස්ථානයට පත්විය.

බාලිකා සියළු වයස් සීමාවල වැඩිම ලකුණු 231ක් ලබා ගනිමින් ශූරතාව දිනා ගත්තේ වලල ඒ.රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයයි. රත්නපුර සුමනා බාලිකා විද්‍යාලය ලකුණු 131ක් ලබා ගනිමින් අනුශූරියෝ වූහ. තෙවැනි ස්ථානය හිමිවූයේ ලකුණු 87ක් රැස් කළ අඹගමුව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයටය.

ඊයේ තවත් නව තරග වාර්තා 4ක්

ක්‍රීඩා උළෙලේ ඊයේ අවසන් දිනයේදී නව තරග වාර්තා හතරක් බිහිවිනි. අලවෙඩ්ඩි අරුණෝදය විදුහලේ 17 හැවිරිදි කේ.නප්තලි ජොයිසන් වයස අවුරුදු 19න් පහල බාලක රිටි පැනීම ඉසව්වේද, හලාවත සාන්ත මරියා විදුහලේ එස්.මිලින්ද පෙරේරා අවුරුදු 15න් පහල බාලක මීටර 200 දුර දිවීමේ ඉසව්වේද නව තරග වාර්තා පිහිටුවූ අතර අවුරුදු 19න් පහල බාලක බාලිකා මීටර 400 කඩුලු පැනීම ඉසව්වලදී පිළිවෙලින් මීගමුව මාරිස්ටෙලා විදුහලේ එම්.උදිත චන්ද්‍රසේන හා අඹගමුව මධ්‍ය මහ විදුහලේ ඩී.එම්.යමානි දුලාංජලී නව තරග වාර්තා බිහි කිරීමට සමත් වූහ.

නප්තලි ජොයිසන් නව තරග වාර්තාව පිහිටුවූයේ මීටර 4.61ක් උසට රිටි පැනීමෙනි. ඔහු විසින් බිඳ හෙලනු ලැබුවේ යාපනය මහජන විද්‍යාලයේ එස්.ඩිලක්සාන් පසුගිය වසරේ තබා තිබූ මීටර 4.42 වාර්තාවයි. ඩිලක්සාන් මෙවර දෙවැනියා විය. ඔහුට ඊයේ සටහන් කිරීමට හැකිවූයේ මීටර 4.30ක උස ප්‍රමාණයක් පමණි.

මිලින්ද පෙරේරා තත්පර 22.9ක කාලයකින් මීටර 200 ඉසව්ව ජය ගනිමින් නව තරග වාර්තාවක්ද බිහිකලේ කඩවත කිරිල්ලවල මධ්‍ය මහ විදුහලේ එස්.ඩී.ප්‍රමෝද් පියුමික 2015 වසරේ තබා තිබූ තත්පර 23.27 වාර්තාව මකා දමමිනි.

උදිත චන්ද්‍රසේන හා යමානි දුලාංජලී නව තරග වාර්තා බිහිකලේ ඔවුනොවුන්ගේම කළින් වාර්තා මකා දමමිනි. චන්ද්‍රසේන තත්පර 52.9ක කාලයක් සටහන් කරමින් ඔහු විසින් 2015 වසරේ තබා තිබූ තත්පර 53.40 වාර්තාව අභිබවා ගිය අතර දුලාංජලී මිනිත්තු 1යි තත්පර 02ක දක්ෂතාවක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඇය විසින් 2015 වසරේ තබා තිබූ මිනිත්තු 1යි තත්පර 02.23ක වාර්තාව අභිබවා යාමට සමත් වූවාය.

SHARE