අන්තර් සමාජ දැල් පන්දු කිරුල ගුවන් හමුදාවට

379
0

අන්තර් සමාජ විවෘත දැල් පන්දු තරගාවලියේ ශුරතාව දිනා ගන්නට ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම සමත්වුනා.

ඒ අවසන් තරගයේදී නාවික හමුදා කණ්ඩායම පරාජය කරමින්

තරගයේ ලකුණු තත්වය දැක්වුණේ ලකුණු 26 – 25ක් ලෙසයි.

ශ්‍රී ලංකා දැල් පන්දු සංගමය සංවිධාන කල තරගාවලිය දින දෙකක් පුරා පැවැත්වුනේ නිදහස් වෙළද කලාපීය ක්‍රීඩා පිටියේදී

මෙවර තරගාවලිය ඛාණ්ඩ 4ක් යටතේ පැවති අතර ඒ සදහා කණ්ඩායම් 32ක් එක්ව සිටියා

  • දක්ෂතම මැද පෙල ක්‍රීඩිකාව: තිළිණි වත්තේගෙදර (ගුවන්   හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය)
  • දක්ෂතම රකින්නිය: දීපිකා දර්ශණී (නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය)
  • දක්ෂතම විඳින්නිය: දුලංගා ධනංජී (ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය)
  • දැල්පන්දු රැජින: දුලංගා ධනංජී (ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය)
SHARE