අහෝ කිරිකැට්

11373
0

ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට රතු පන්දුවෙන් ආක්‍රමණය කල ධම්මිකට කොන්ත්‍රාත්තුව නැත්තෙ අබාධය සුව නොවෙන නිසාලු…

ලංකාව හොයන්නෙ ආක්‍රමණ ශීලී පන්දු යවන්නන්.. ධම්මික ඒ අතර ප්‍රධාන ක්‍රීඩකයෙක්, ඔහුගේ ආබාධය සුව නොවීම හේතුවෙන් මීළග වසරේදී ඔහුට කොන්ත්‍රාත්තු පිරිණමන්නෙ නැහැ. අශ්ව රේස් වලදීද තුවාලවූ අශ්වයන් මරා දමයි. ධම්මික ප්‍රසාද්ටද ඒ ඉරණමම ලබා දී ඇති බව පෙනේ..

ධම්මික ආබාධයට ලක්වූයේ ලංකාවට ක්‍රීඩා කල අවස්ථාවකදී බව ක්‍රිකට් ආයතනයට අමතකද?
අතපය හතර හොද හැටි ඇති කල දොහොත් මුදුන් දී පිළිගත්තද, ආභාද ඇති විට නොසලකා හැරීම ටයි කෝට් දමන මහත්වරුන්ගේ තරම විදහා දක්වයි…

SHARE