මැලේසියානු විවෘත කරාතේ ශූරතාව ශ්‍රී ලංකාවට

247
0
file photo

රටවල් 10 ක සහභාගීත්වයෙන් මැලෙසියාවේදී නිමාවට පත්වූ 6 වැනි මැලේසියානු විවෘත කරාතේ තරගාවලියේ සමස්‌ථ ශූරතාව දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්‌ඩායම දිවයිනට පැමිණියහ.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්‌ඩායම රන් පදක්‌කම් 21 ක්‌, රිදී පදක්‌කම් 12 ක්‌ මෙන්ම ලෝකඩ පදක්‌කම් 7 ක්‌ දිනාගැනීමට සමත් විය.

 unnamed
SHARE