හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය කොලඹ ඉසිපතනයට

258
0

කොළඹ, හෙන්රි ප්‍රේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගනය, හෙට සිට ඉසිපතන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා ලබාදීමට, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා, කොළඹ මහ නගර සභාවේ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේදී ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම තිරණය ගෙන තිබේ. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත හෙන්රි ප්‍රේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය ඉසිපතන විද්‍යාලයට ලබාදීමට කටයුතු කළ බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව මෙතෙක් කොළඹ මහ නගර සභාව යටතේ පැවති හෙන්රි ප්‍රේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගනයේ පරිපාලනය, නඩත්තුව සහ සංවර්ධන කටයුතු, ඉදිරියේදි මහ නගර සභාව සහ ඉසිපතන විද්‍යාලය අතර ඇතිකරගන්නා අවබෝධතා ගිවිසුමක් මඟින්, දෙපාර්ශවය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිත බවත් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක වෙයි.

SHARE