එක්‌සත් ක්‍රීඩා සමාජයේ සය සාමාජික ක්‍රිකට්‌ සටනට අයඳුම්පත් දැන්

454
0

කොස්‌වත්තගොඩ එක්‌සත් ක්‍රීඩා සමාජය විසින් පළමු වරට සංවිධානය කරනු ලබන දීප ව්‍යාප්ත සැහැල්ලු පන්දු සය සාමාජික ක්‍රිකට්‌ තරගාවලිය ලබන 5 සහ 6 දෙදින තුළ අඹගහහන්දිය ශ්‍රී ඤාණිස්‌සර විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වේ.

තරගාවලියේ ශූරතාව සඳහා රු.30000 ක්‌ද අනුශූරතාව සඳහා රු.15000 ක්‌ද පිරිනැමෙන අතර තරගාවලියේ වැඩි විස්‌තර 0779742794(අමිල) හෝ 0774649415 (චරිත්) ඇමතීමෙන් ලබාගත හැක.

Comments

comments

SHARE