ක්‍රීඩා ඇමති පාපැදි බෙදයි

267
0

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙම වසරේ සිට ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ස්ටෑන්ඩඩ් පාපැදි තරගාවලියේදී ජයග්‍රහණය ලබන ක්‍රීඩකයින් තිදෙනාට සහ ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනාට නවීනතම රේසිං පාපැදි ලබා දීමට ගත් තීරණය අනුව මෙවර 42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ, පාපැදි තරඟයේ ජයග්‍රාහක, ජයග්‍රාහිකාවන් හට  ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රෙය්දී අමාත්‍යතුමා අතින් නවීනතම රේසිං පාපැදි ප්‍රදානය කරන ලදි.

පිරිමි
01. ඩබ්.ලහිරු මධුෂංක
02. උදය ක්‍රිෂාන්ත
03. නිලන්ත දිල්ෂාන්

ගැහැණු
01. එස්.ඒ.දයානි සූරියආරච්චි
02. කේ.එල්.සුභාෂිනී
03. එල්.එම්.සදමාලි

img_0887 img_0896 img_0902 img_0905 img_0908

SHARE