කියෝකුෂින් කරාතේ 50 වැනි සංවත්සරය අනිද්දා

339
0

ලෝකශූර කන්චෝ මසටට්සු ඔයාමා මැතිතුමන් විසින් ආරම්භ කරන ලද ජ්‍යාත්තන්තර කියෝකුෂින් කරාටේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ 50 වැනි සංවත්සරය 2016 නොවැම්බර් මස 11 වෙනි දිනට යෙදී තිබේ. එදින පස්වරු 6.00 ට කොළඹ නව රඟහලේදී විශේෂ කරාටේ සංදර්ශනයක්ද පවත්වනු ලබයි.

1966දී ආරම්භ කරන ලද ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ ආරම්භක අධ්‍යක්ෂක වරයා වූයේ දිවංගත ඩී. ඒ වෙල්ගම මහතායි. 2000 වසරේ සිට ශ්‍රී ලංකා ශාඛාවේ අධ්‍යක්ෂක සහ ප්‍රධාන පුහුණු උපදේශකවරයා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ප්‍රවීණ කරාටේ සහ යෝගා පුහුණු උපදේශක ටී. නන්ද සිරිවර්ධන මහතායි. මසටට්සු ඔයාමා මැතිතුමා යටතේ ජපානයේදී පුහුණුව ලැබූ 5වැනි ශ්‍රෙණියේ කළුපටි ධාරියෙකු වන නන්ද සිරිවර්ධන මහතා දැනට ලෝකයේ සිටින ඉහළම මට්ටමේ පුහුණුකරුවෙකි. එමෙන්ම පසුගිය වසර 45ක කාලය තුළ රාජ්‍ය නායකයින්, පරිපාලන නිලධාරීන්, ආරක්ෂක හමුදා නිලධාරීන් ඇතුළු විවිධ ක්‍රෙෂත්‍රවලට අයත්වන ප්‍රභූවරුන් නන්ද සිරිවර්ධන මහතාගෙන් කරාටේ සහ යෝගා පුහුණුව ලබා ඇත.

SHARE