සමස්ත ලංකා කරාතේ ශුරයින් ඇගයේ

218
0

2016 ජාතික කරාතේ ශූරතාවලිය සදහා ඉදිරිපත් වී කිලෝග්රෑම් 40-45 බාලිකා අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා රන්පදක්කම් දිනූ කුලි/විලත්තව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඩබ්.අයි.අරුණි විරාජිනී ප්‍රණාන්දු ක්‍රීඩිකාව හා එම විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් වයඹ පළාත් තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කර ජාතික කරාතේ ශූරතාවලියට තරග වැදි ජයග්‍රහණ ලද සෙසු  ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ද ඇගයීමේ උත්සවයක්  විලත්තව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේදී පැවැත්වුණි.

ගරු ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගේ පෞද්ගලි ලේකම් සම්පත් දිසානායක මහතා අතින් සමස්ත ලංකා ශූරතාව දිනාගත් ක්‍රීඩිකාවට හා අනෙකුත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට ජය සංඛෙත ප්‍රදානය කරන ලදි.

unnamed-3

SHARE