ආසියානු චෙස් ලෝකඩ පදක්කම ලංකාවට

250
0
වයස අවුරුදු 1න්  පහල ආසියානු චෙස් තරගාවලියේ ලෝකඩ පදක්කම දිනා ගන්නට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත්වුනා.
මෙම තරගාවලිය පැවැත්වුනේ චීනයේදී.
තරගාවලිය සදහා ආසියානු කලාපයේ රටවල් 15ක් එක්ව සිටියා.
සසිත් පියුමන්ත නායකත්වය දැරූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඇතුලත් වුනු සෙසු ක්‍රීඩකයින් වුනේ හර්ෂණ තිලකරත්න,පුලිෂ නානායක්කාර,රනිදු ලියනගේ සහ ලසල් ජයවර්ධනයි.
SHARE