රන්සිළු ඇමෙරිකාවේදී නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 3ක් බිහි කරයි

1384
0
ඇමෙරිකාවේ පැවති ලෝක ශුරතා සවි එසවීමේ තරගාවලියේදී රන්සිළු ජයතිලක නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා 3ක් බිහි කරන්නට සමත් වී තිබෙනවා.
කිලෝ ග්‍රෑම් 120 බර පන්තිය නියෝජනය කරමින් තරග වැදුණු රන්සිළු එහිදී ස්කොට් ක්‍රමයට කිලෝ ග්‍රෑම් 292ක බරක් ඔසවමින් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් බිහි කළා.
එම ඉසව්වෙන් රන්සිළුට හිමිවුණේ 12 වන ස්ථානයයි.
අනතුරුව ඔහු  බෙන්ච් ප්‍රෙස් ක්‍රමයට කිලෝ 157ක බරක් ඔසවා තිබෙනවා.
ඩෙඩ් ලිෆ්ට් ක්‍රමයට රන්සිළු එසවූ කිලෝ ග්‍රෑම් 310ක බරද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.
ඔහු  එම ඉසව්ව  අවසන් කලේ 9 වැන්නා ලෙසින් එමෙන්ම මෙම ක්‍රම තුනටම ඔහු කිලෝ ග්‍රෑම් 760ක බරක් ඔසවනු ලැබුවා.
එයද නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් වනවා.
සමස්ත තරග ප්‍රතිපල වලට අනුව මෙම බර පංතියේ 13 වන ස්ථානය දිනා ගන්නට රන්සිළුට හැකි වුනා.
මෙම තරගාවලියට පිටත්ව යාමට පෙර රන්සිළු ජයතිලක ජගත් වර්ගීකරණයේ පසුවුනේ 21ක් වන ස්ථානයේ.
කෙසේ නමුත් මෙවර ලෝක ශුරතා සවි එසවීමේ තරගාවලියේදී ඔහු දැක්වූ දක්ෂතා නිසා ජගත් වර්ගීකරණයේ 13 වන ස්ථානය දක්වා ඉහලට පැමිණෙන්නට රන්සිළුට හැකි වුනා.
SHARE