ඔට්‍රේලියානු ක්‍රීඩා හුවමාරු, ක්‍රීඩා නායකත්ව හා කළමනාකරන පාඨමාලාව ඇරඹේ

230
0

ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයේ සියළු පහසුකම් සපයා දුන්නත් නිසි ක්‍රීඩා කළමණාකරනයක් නොමැතිව ක්‍රීඩාවේ නිසිඵල ලබා ගත නොහැකි බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කලේ අද  2016 ඔස්ට්‍රේලියා ක්‍රීඩා හුවමාරු, ක්‍රීඩා නායකත්ව හා කළමණාකරන කෙටි කාලීන පාඨමාලාවේ සමාරම්භක සැසිය අමතමිණි.

අමාත්‍යවරයා එහිදී අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර සිටියේ ක්‍රීඩා කළමණාකරනය පුළුල් ක්ෂේත්‍රයක් බවත් රැකියා විභවයේදිත්, අධ්‍යාපන වැඩසටහන් සම්පාදනයේදිත් ක්‍රීඩා කළමණාකරුවන් ක්‍රීඩා ප්‍රවීනතාවයන් සඳහා මහත් ඉල්ලුමක් ඇති බවයි.

අතීතයේදි ක්‍රීඩා සම්බන්ධව දියුණු  විෂය මාලාවක් නොතිබුනත් පුරාණ ග්‍රීක වරුන් ක්‍රීඩා කටයුතුවල නියලී සිටියා.  ඔවුන් මෙසේ විෂය මාලාවක් නොමැතිව ක්‍රීඩාවන්හි පුහුණු වුවත්, ඔවුන් ක්‍රීඩා කළමණාකරනයේ නිර්මාතෘවරුන්.

නියම ක්‍රීඩා කළමණාකරුවන්ගේ වටිනාකම හඳුනාගනිමින් හා ඔවුන්ගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරිමට එහි කළමණාකරුවන් ක්‍රීඩා කළමණාකරනය හා නායකත්වය සඳහා කෙටිකාලීන පාඨමාලවකට ඔවුන්ව යොමු කිරිමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙම සැසියේදි ගරු අමාත්‍යතුමා ඕස්ට්‍රේලියාවේ කැන්බරා විශ්ව විද්‍යාලයට හා එහි අධ්‍යාපනවේදීන්ට ශ්‍රී ලංකාව තෝරාගැනීම හා අප සමග ඔවුන්ගේ දැණුම බෙදා ගැනීමට කටයුතු කිරීමේදි මෙම පාඨමාලාව හුදෙක් ප්‍රයෝජන වන බව ස්තුති පූර්වක ප්‍රකාශ කල අතර අවසානයේදි මෙම පාඨමාලාවෙන් ක්‍රීඩා කලමණාකරුවන්ගේ හැකියාව හා නිසි හැකියාවක් ඇති දක්ෂ කළමණාකරුවන් බිහිකරන්නට හැකියාවක් නිසැකවම උදාවන බව පැවසීය.

unnamed-2 unnamed-1

SHARE