පලමු පෙල තරගාවලිය සතියකින් කල් යයි

286
0
during an Australian portrait session at XXXX on June 10, 2015 in Kingston, Jamaica.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධාන කරනු ලබන ප්‍රධානතම පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වන අන්තර් සාමාජ පළමු කොටසේ ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙම මස 25 වැනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූවද පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් තරගාවලිය සතියකින් ඉදිරියට ගෙනයෑමට ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇත.

මේ අනූව තරගාවලිය දෙසැම්බර් මස 2 වැනිදා සිට ආරම්භවීමට නියමිතව ඇත.

SHARE