25 වන වරටත් ශූරතාව සිරිසෝමට

201
0

ශ්‍රී ලංකා බිලියඩ් සහ ස්නූකර් සම්මේලනය පැවැත්වූ 64 වැනි ජාතික ශූරතා බිලියඩ් තරගාවලියේදී පහසු ජයක් ලබමින් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ කේ.එච්. සිරිසෝම 25 වැනි වරටත් ජාතික බිලියඩ් කිරුළ දිනා ගැනීමට සමත් විය.

තරගාවලියේ අවසන් තරග ඊයේ  පස්වරුවේ කොළඹ ඔටර්ස් ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්විණි.

මුවර්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ එස්.එච්. අස්ලාම් සහ කේ.එච්. සිරිසෝම අතර පැවැති අවසන් තරගයේදී රාමු 6-3ක් ජය ගැනීමට සිරිසෝම සමත් විය.

අවසන් තරගයේදී සිරිසෝම 91-100, 100-98, 100-57, 63-100, 101-91, 85-100, 100-44, 101-39 සහ 100-78ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් විය.

SHARE