සහිරාවට ඉසිපතනයෙන් දරුණු ප්‍රහාරයක්

1857
0

අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ දෙවන වටයේ තරග ඊයේ ආරම්භාවුනා. ඒ යටතේ කොළඹ ඉසිපත විදුහල සහ මරදාන සහිරා විදුහල තරග වැදුනා හැව්ලොක් ක්‍රීඩාංගනයේදී.

තරගය ආරම්භයේ පටන්ම ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින් පෙරමුණේ පසුවුණා. ඔවුන් පළමු අර්ධය අවසන් කලේ ලකුණු 26 ට 05ක් ලෙසින්.

එම අර්ධයේදී ඔවුන් උත්සාහක දිනුම් 4ක් ලබාගත් අතර ඉන් 3ක් ප්‍රවර්තන බවට පත් කළා. දෙවන අර්ධයේදී ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින් සිය ප්‍රවේගකාරී තරග රටාවට අවතීර්ණ වුනා.

එම අර්ධයේදී ඔවුන් සහිරා විද්‍යාලයට අනුකම්පා විරහිත ප්‍රහාරයක් එල්ල කළා. ඒ තවත් ලකුණු 22ක් ලබා ගනිමින්. දෙවන අර්ධයේදී සහිරා ක්‍රීඩකයින්ට ලබාගැනීමට හැකිවුණේ ලකුණු 5ක් පමණයි.
ඒ අනුව මේ තරගය ලකුණු 48 – 10ක් ලෙස ජය ගන්නට ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින්ට හැකිවුනා.

තරගය පුරාවට ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින් උත්සාහක දිනුම් 8ක් වාර්තාකළ අතර ඉන් 4ක ප්‍රවර්තනයන් සාර්ථක කර ගන්නට ඔවුන්ට හැකි වුනා.
සහිරාවට තරගය පුරාවටම ලබා ගැනීමට හැකිවුණේ උත්සාහක දිනුම් 2ක් පමණයි.

SHARE