2018 පාපන්දු ලෝක කුසලානයේ නිල ගීතය.

2517
0

මෙම ගීතය මෙවර නිර්මාණය වන්නේ ඇමරිකානු ජාතිකයන් දෙදෙනෙකු වන විල් ස්මිත් හා නිකි ජෑම් විසිනි. ඔවුන් දෙදෙනා ගේ මෙම සුසංයෝජනය සමාජ මාධ්‍ය හරහා නිර්මාණය වූවකි.
විල් ස්මිත් රංගන ශිල්පියෙක්, රැප් ගායකයෙක්, නිෂ්පාදකවරයෙක්, ප්‍රහසන නිර්මාණකරුවෙක්, ගීත රචකයෙක් වන අතර නිකි ජෑම් ගායකයෙක් හා ගීත රචකයෙකි. මෙම කාර්යය සදහා ඔවුන් දෙදෙනා සමග එරා ස්ත්‍රේෆි ගායිකාව ද එක් වේ.

SHARE