ශ්‍රී ලංකා යෞවනයෝ ජයග්‍රාහී ගමනක

197
0

ආසියානු වයස අවුරුදු 20 න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය අද මලයාසියාවේදී ආරම්භ වුණා.

බී කාණ්ඩයෙන් තරග වදින ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් අද සිය පළමු තරගයට සහභාගී වූණේ පිලිපීනය සමගින්.

එම තරගය ලකුණු 22 ට 5 ක් ලෙස ජයගන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් සමත්වුණා.

ඔවුන් සිය ලකුණු 22 ක වාර්තා කළේ ගෝල දිනුමක් සහ උත්සාහක දිනුම් 3 ක් මගින්.

ඉන් අනතුරුව ඔවුන් සිය දෙවන තරගයට සහභාගී වුණේ තායිලන්තය සමගින්.

සිය ජයග්‍රාහී රිද්මය තවදුරටත් රඳවා ගත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් එම තරගය ලකුණු 31 ට 5 ක් ලෙස පහසුවෙන් ජයගත්තා.

ගෝල දිනුම් 3 ක් සහ උත්සාහක දිණුම් 2 ක් මගින් ඔවුන් සිය ලකුණු 31 වාර්තා කළා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වන මීළඟ තරගය පැවැත්වෙන්නේ ජපානය සමගින්.

SHARE