වියට්නාමයේදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කම් දෙකක්

163
0

වියට්නාම විවෘත මලල කිඩා තරගාවලියට එක්වුණු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් එහිදී රන් පදක්කම් 2ක් රිදී පදක්කමක් සහ ලෝකඩ පදක්කමක් දිනාගෙන තිබෙනවා.

පිරිමි තුන් පිම්ම ඉසව්වට එක්වුණු අධීත කරුණාසිංහ එහි රන් පදක්කම දිනා ගත්තා.

ඒ මීටර් 15.78 ක දක්ෂතාවක් දක්වමින්.

අනෙක් රන් පදක්කම දිනා ගත්තේ වරුණ ලක්ෂාන්.

ඒ පිරිමි හෙල්ල විසිකිරීමේ ඉසව්වෙන්.

වරුණ එහිදී මීටර් 74.80ක දක්ෂතාවක් දැක්වුවා.

මීට අමතරව මීටර් 1500 කාන්තා තරග ඉසව්වට එක්වුණු නිලානි රත්නායක එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම දිනා ගත්තා.

මීටර් 400 පිරිමි තරග ඉසව්වට එක්වුණු

02

SHARE