ක්‍රිස් මීක් අයර්ලන්ත මෝටර් රැලියේ පෙරමුණ ගනී

184
0

ලෝක ශුරතා මෝටර් රැලි තරග මාලාවේ 8වන අදියර මේ දිනවල පැවැත්වෙනවා ෆින්ලන්තයේදි.

තරගාවලිය දින තුනක් පුරා ක්‍රියාත්මකයි.

අදියර 24කින් සමන්විත වන ෆින්ලන්ත මෝටර් රැලියේ මුළු දුර දැක්වෙන්නේ 1370.66Km ලෙසයි.

අද අවසන් දිනයට තරගය ආරම්භ කරනවිට ෆින්ලන්ත මෝටර් රැලියේ පෙරමුණේ පසුවන්නේ අයර්ලන්තයේ ක්‍රිස් මීක්.

ෆින්ලන්තයේ ජැරි මැටි ලට්වලා දෙවන ස්ථානයේ පසුවනවා.

තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ අයර්ලන්තයේ ක්‍රෙග් බ්‍රින්.

 

දර්ශන අනුග්‍රහය රොයිටර්ස්

SHARE