පැරෂුටයක් නැතිව අඩි 25000ක් උඩු ගුවනේ සිට බිමට පැන්න හැටි

276
0

ඇමරිකානු ජාතික ලූක් එයිකන්ස් ඊයේ අඩි 25000ක් උඩු ගුවනේ සිට බිමට පනිනු ලැබුවා.

විශේෂත්වය වන්නේ පැරෂුටයක් භාවිතා නොකර ඔහු මෙම දස්කම සිදු කිරීමයි.

ඒ අනුව ඔහු ඉතිහායට එක වන්නේ පැරෂුටයක් භාවිතා නොකර මෙතරම් උසකින් බිමට පනිනු ලැබූ ලොව පළමු පුද්ගලයා ලෙසයි.

දර්ශන අනුග්‍රහය රොයිටර්ස්

 

SHARE