රොජර්ස් ටෙනිස් කුසලානය ජෝකොවිච්ට

206
0

රොජර්ස් කුසලාන ටෙනිස් තරගාවලියේ ශුරතාව දිනාගන්නට සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච් සමත් වුනා.

ඒ අවසන් තරගයේදී ජපානයේ කෙයි නිෂිකොරි තරග වට 2 – 0ක් ලෙස පරාජය කරමින්.

තරගයේ ලකුණු තත්වය 6-3 ක් සහ 7-5ක් ලෙස දැක්වුණා.

ජගත් ටෙනිස් වර්ගීකරණයේ අංක එකේ පසුවන ජොකොවිච් මේ වසරේ  දිනූ හත්වන ටෙනිස් ශුරතාව මෙයයි.

රොජර්ස් කුසලාන ටෙනිස් තරගාවලිය පැවැත්වුනේ කැනඩාවේදී.

SHARE